Vizitatori

136640
AziAzi18
IeriIeri37
SaptamanSaptaman211
LunaLuna1153
TotalTotal136640

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
PDF Imprimare Email

Obiect de activitate: Consultaţii medicale:

 

 • Medicina muncii:

  • Servicii medicale complete de medicina muncii, în conformitate cu legislaţia în vigoare :

   • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr. 646 din 26 iulie 2006

   • HGR nr. 1.425/2006, norme metodologice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 319 10 201 0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. publicat în M.O. nr. 882/2006

   • Legea 53/2003, Codului muncii, publicată în M.O. nr. 72/2003

   • H.G.R. nr. 335/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în M.O.nr. 332/2007

  • Examene medicale la :

    • angajare, de adaptare, de reluarea activităţii

    • examen medical periodic

  • Examene medicale pentru întocmirea „Carnetului de Sănătate” (examen medical periodic) pentru toţi lucrătorii din unităţile de producţie, distribuţie şi desfacere produse alimentare

   • examen clinic

   • analize de laborator (coprobacteriologic, coproparazitologic, RBW)

 • Examene medicale pentru permisul auto amatori şi profesionişti:

 (conform Certificatului de Agreare nr. 520/21.07.2009, Eliberat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii )

  • Examene medicale în vederea obţinerii permisului de conducere auto (fişă medicală)

  • Examene medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa circulatiei (obţinerea avizului „siguranţa circulaţiei”) pentru conducători auto (şoferi) profesionişti şi alte categorii (taxi, vatmani, etc..)

  • Examene medicale pentru obţinerea avizului medical pentru agenţii de pază

 

 • Cursuri de noţiuni de igienă, de instruire profesională a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

 

 • Consultaţii de specialitate:

  • Laborator de analize medicale

  • Medicină internă

  • O.R.L.

  • Psihiatrie

 

 • Consultanţă medicală de specialitate:

  • Consultanţă pentru introducerea şi aplicarea sistemului H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point), în activitatea de supraveghere a condiţiilor de igienă din unităţile de profil cu obiect de activitate producerea, distribuţia desfacerea produselor alimentare

  • Audit al implementării stemului H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point), unităţile de profil cu obiect de activitate producerea, distribuţia desfacerea produselor alimentare

  • Consultaţii de igienă şi întocmire de documentaţii

  • Consultanţă de specialitate şi intocmirea studiilor de privind impactul asupra stării de sănătate

  • Consultanţă în managementul serviciilor medicale şi activităţilor conexe actului medical; gestiunea serviciilor medicale

 

  • Epidemiologie şi vaccinologie

  • Educaţie pentru sănătate şi promovarea sănătăţii

  • Activităţi de consiliere în domeniul medical

  • Consultanţă în socilogie şi statistică (biostatistică)

  • Alte activităţi de asistenţă medicală curativă ambulatorie

 

IMPORTANT :

 

Examinările medicale, legal obligatorii în specialitatea Medicina Muncii se acordă la sediul nostru sau la cerere, la sediul unităţii solicitante cu echipe mobile cu personal medical de specialitate (inclusiv comisie medicală pluridisciplinară) şi aparatură special destinată în acest scop.


Serviciile medicale de Medicina Muncii se acordă conform cu legislaţia română, în vigoare :

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr. 646 din 26 iulie 2006

 • HGR nr. 1.425/2006, norme metodologice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006 319 10 201 0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. publicat în M.O. nr. 882/2006

 • Legea 53/2003, Codului muncii, publicată în M.O. nr. 72/2003

 • H.G.R. nr. 335/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în M.O.nr. 332/2007

 

Serviciile medicale de Medicina Muncii realizează supravegherea sănătăţii angajaţilor prin :

 • monitorizarea stării de sănătate a angajatilor prin:

  • examen medical la angajare

  • examen medical de adaptare

  • control medical periodic

  • examen medical la reluarea activităţii

 • eliberare fişelor de aptitudine

 • participarea la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale

 • participarea la şedintele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă

 • evaluarea locurilor de muncă pentru stabilirea riscurilor profesionale pentru gravide, lăuze sau femeile care alaptează, conform Legii nr. 25/2004 şi HGR 537/2004

 • îndrumarea activităţii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională după accident de muncă, boală profesională, boală legată de profesie, afecţiuni cronice,etc...

 • comunicarea riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii

 • consilierea angajatorului privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor 

 • consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate şi sănătate la locul de muncă

 • participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale.


IMPORTANT :

 Conform prevederilor Legii Scurităţii şi sănătăţii în muncă (art. 7 si art. 25 din Legea 319/2006) şi a Codului Muncii (Legea 53/2003 art. 182) şi a H.G.R. nr. 335/2007 privind supravegherea sănătăţii angajatilor, angajatorul este obligat să asigure fondurile, condiţiile necesare, cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.